O NAS

                W 1994 roku w Łodzi zostało utworzone Polskie Stowarzyszenie Montessori. Skupiało ono pedagogów i naukowców zainteresowanych pedagogiką Marii Montessori oraz nauczycieli, rozpoczynających pracę w powstających wówczas pierwszych oddziałach przedszkolnych, podejmujących działalność dydaktyczno-wychowawczą opartą na złożeniach systemu Montessori. Rosnąca liczba członków i sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Montessori z terenów Lubelszczyzny oraz wdrożenie systemu Montessori do lubelskich placówek oświatowych doprowadziły do decyzji o podjęciu starań o utworzenie regionalnego oddziału PSM w Lublinie. Efektem tych starań było zarejestrowanie w marcu 2001 roku, Lubelskiego Oddziału Polskiego
Stowarzyszenia Montessori z siedzibą w Przedszkolu nr 34 przy ul. Motorowej 10. Funkcję pierwszego prezesa LOPSM pełniła Jolanta Wierucka, pracownik Instytutu Pedagogiki UMCS.
W roku 2006 funkcję prezesa objęła Małgorzata Centner-Guz, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Pedagogiki UMCS. Pełniła ją 2 kadencje do roku 2016 (czas wydłużony z uwagi na organizację Kongresu Montessori Europa). Beata Piotrowicz, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Świdniku przejęła ster LO PSM do 2020 roku. Po jej rezygnacji funkcję prezesa objęła Beata Bednarczuk, pracownik naukowo- dydaktyczny UMCS w Lublinie.

 

Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim:
-kultywowanie i rozwój pracy pedagogicznej zgodnej z teorią pedagogiczną Marii Montessori,
-pogłębianie wśród członków Stowarzyszenia znajomości antropologii pedagogicznej i teorii Marii Montessori,
-kształcenie i doskonalenie nauczycieli i wychowawców montessoriańskich,
-upowszechnianie idei Marii Montessori wśród wszystkich zainteresowanych,
-inicjowanie i wspieranie organizacji szkół i placówek montessoriańskich.

 

Skład Zarządu Lubelskiego Oddziału
Polskiego Stowarzyszenia Montessori

Prezes - Beata Bednarczuk
Wiceprezes - Katarzyna Zentak
Skarbnik -Agnieszka Zentak
Sekretarz - Danuta Wójcik
Członek - Barbara Hajkowska- Pirek
Członek - Katarzyna Gaworska
Członek - Monika Pastuszak