Jak zostać członkiem Polskiego Stowarzyszenia Montessori?

Statut Stowarzyszenia, rozdział III § 10

  1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego podpisanej przez dwóch członków wprowadzających, będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. O przyjęciu decyduje Zarząd Główny Stowarzyszenia. Członek Oddziału Stowarzyszenia może zostać członkiem zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Montessori na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego podpisanej przez dwóch członków wprowadzających, będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. Zarząd Oddziału po zaopiniowaniu deklaracji, przedstawia deklarację zainteresowanego wraz ze swoją opinią Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia, który podejmuję decyzję o przyjęciu członka Oddziału
    w poczet członków zwyczajnym Stowarzyszenia lub odmawia przyjęcia.

     

  2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia następuje na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego podpisanej przez dwóch członków wprowadzających, będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. O przyjęciu i skreśleniu członka zwyczajnego Oddziału Stowarzyszenia decyduje Zarząd Główny Stowarzyszenia. Więcej informacji o członkostwie w rozdziale III "Członkowie stowarzyszenia i ich obowiązki" Rozdział IV § 21 p.14 "Zarząd ustala wysokość składek oraz sposób ich płacenia". Aktualnie : wpisowe 10 zł. , składka roczna 60 zł. płatna jednorazowo. Po wpłacie składek za dany rok, członek PSM otrzymuje legitymację potwierdzającą członkostwo.

 

Więcej informacji o członkostwie w rozdziale III "Członkowie stowarzyszenia i ich obowiązki"
Rozdział IV § 21 p.14 "Zarząd ustala wysokość składek oraz sposób ich płacenia".
Aktualnie : wpisowe 10 zł. , składka roczna 60 zł. płatna jednorazowo.

Numer konta LOPSM: 18 1020 3147 0000 8102 0045 2573
Deklaracja członkowska
Statut